Prva smotra dječjeg folklora “Mali čuvari baštine”

27. 06. 2019 u dvorani Muzeja Sinjske alke održana je 1. smotra dječjeg folklora.

KUD Cetina predstavio je svoje najmlađe članove i članice u originalnim nošnjama svoga kraja, koji su čuvari tradicijskih običaja i svoje baštine.